– Folk har misforstått betydningen av gratis skolemåltid

Av

– Problemet er ikke om de har med seg matpakke, men hva den inneholder.