På tide med politisk skifte i Sola?

Av

– Vi er inne i en tid der tidligere politiske måter å gjøre ting på og prioritere på ikke virker lengre. Folk finner seg ikke i å bli kontinuerlig oversett/neglisjert.