– Lokale politikere velges inn både på partiprogrammer og på folks tillit til den enkelte som person. Det er et ansvar.

Av

– Bak hver sak som behandles i de kommunale organer finnes det mennesker, og det er de som teller.