– Velkommen til kulturen

Av

Hilsen til politikerne etter valget.