- Ungdom har rett til å gjøre opprør. De har ikke noe ansvar for økte utslipp, likevel er det de som ser hvordan dagens handlingslammelse til slutt blir deres problem.

Av

- Vi støtter de klimastreikende ungdommene.