- Å satse på frivillighet er som å sette poteter — nesten

Svein Ragnvald Tjora, 3. kandidat Sola KrF.

Svein Ragnvald Tjora, 3. kandidat Sola KrF. Foto:

Av

Sola KrF vil bygge aktivitetshus på den gamle bussgarasjetomten i Tananger og la frivillige få tilskudd fra kommunen til bygg og anlegg.

DEL

MeningerLESERBREV: Poteter er fantastiske; en potet i jorden, og noen måneder senere har vi mange gode nye poteter. En mangedobling!

Når vi satser på frivillighet i lag, foreninger og samfunnet ellers gjør vi noe av det samme. Litt tilrettelegging eller et tilskudd mangedobles når det brukes på frivillige. Selvsagt trenger vi i mange sammenhenger ansatte personer for at viktige samfunnsfunksjoner skal fungere godt. Men frivillig innsats er like viktig, og her kan vi oppnå mer med det vi setter inn.

Krf er et parti som tydelig satser på frivillig innsats i samfunnet. I praktisk positiv politikk vil Sola KrF legge til rette for stor og mangfoldig frivillig innsats. To konkrete eksempler på dette:

Sola KrF går inn for å bygge et aktivitetshus på «bussgarasjetomta» i Tananger. På denne måten vil vi både legge til rette for et mangfold av aktiviteter, og å bidra til et attraktivt Tananger sentrum med liv og røre på dag, ettermiddag og kveld.

Sola KrF vil at også frivillige lag som ikke har rett på tippemidler skal kunne nyte godt av den rause tilskuddsordningen Sola kommune har for bygg og anlegg. Sola KrF vil at alle typer frivillig virksomhet skal ha mulighet for å få 1/3 av slike kostnader dekket av kommunen. Ved flertallspartienes budsjettvedtak i desember 2018 er det allerede bestilt en sak fra rådmannen på dette.

Sola Krf vil i tillegg til disse to konkrete eksemplene videreføre og styrke tilskudd og tilrettelegging for at frivilligheten kan blomstre, og resultatet kan bli som i potetdyrking; en mangedobling.

Men frivillighet er bare nesten som potetdyrking. For poteten vi setter i jorda visner og dør når den har fått i gang den nye planten. Slik er det ikke i frivilligheten. Der er det vinn-vinn. Også den som drar i gang frivillig arbeid får mye igjen selv.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags