– Heltid gir økt effektivitet fordi det gir engasjerte og involverte medarbeidere som har eierskap til arbeidsplassen

Hilde Skadberg Løland (midt i bildet) tar til orde for en heltidskultur i Sola kommune. Her sammen med flere Ap-kollegaer i kommunestyret.

Hilde Skadberg Løland (midt i bildet) tar til orde for en heltidskultur i Sola kommune. Her sammen med flere Ap-kollegaer i kommunestyret. Foto:

Av

– Vi vil sette av en million kroner, og vi vil sette ned en ressurs-gruppe som skal jobbe med å få til en heltidskultur i Sola kommune, sier Ap-politiker Hilde Skadberg Løland i dette leserbrevet.

DEL

MeningerLESERBREV: Arbeiderpartiet i posisjon vil jobbe for en heltidskultur i Sola kommune. Vi vil sette av en million kroner, og vi vil sette ned en ressurs-gruppe som skal jobbe med temaet.

Høyeste andel deltidsstillinger finner vi i helsesektoren med 67 prosent. Ingen som allerede jobber deltid skal miste sin stilling, men målet må på sikt være at Sola kommune tilbyr hele og faste stillinger også for ansatte i levekårstjenestene. Redusert stilling skal fortsatt være en mulighet i perioder, f.eks når en har behov for å være hjemme med små barn, men vi ønsker at de ansatte som hovedregel skal ha fulltidsstilling. De kan da velge å jobbe redusert en periode, men gå tilbake i full stilling når de har behov for det.

Heltid gir økt effektivitet fordi det gir engasjerte og involverte medarbeidere som har eierskap til arbeidsplassen. Dette gir et bedre læringsmiljø som legger grunnlag for å bygge fagkompetanse – som i sin tur gjør det lettere å rekruttere og beholde faglig dyktige medarbeidere. Et godt fagmiljø er med på å øke trivselen, og kan gi lavere sykefravær.

Heltid gir høyere kvalitet på tjenestene ved å sikre kontinuitet. Tjenestemottakerne får mer forutsigbarhet, færre ansikter å forholde seg til og større medvirkning da personalet kjenner deres behov. Dette er trygghetsfremmende.

Mye bruk av deltid innebærer lav lønn og lav pensjon. (Mange minstepensjonister)

Utstrakt bruk av deltid er også lav utnyttelse av arbeidskraft Med stadig flere syke eldre, og en stor varslet sykepleiermangel, vil ikke dette være bærekraftig i fremtiden

«Shopping» av ekstra-vakter genererer ofte brudd på arbeidsmiljø-loven og stor vaktbelastning, noe som i neste omgang kan resulterer i økt sykefravær.

Ikke minst representerer dette et likestillingsproblem, da det er såkalte kvinnedominerte yrker som har mest deltid.

Heltid kan gi lavere fravær og turnover, og trenger ikke å gi høyere lønnskostnader.


Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags