– Hva skal dere som stemte for bompenger gjøre nå?

Av

Hva skal dere som stemte for nå gjøre? Legge på prisen, og få enda mindre inntekter? Eller kutte i utbyggingen av sykkelveier?, spør Geir Ove Skaarstad i Tanangerlisten.