– Ble det egentlig bedre trafikkflyt her?

Av

– Vegvesenet må ha to tanker i hodet: Når trafikken står i ett felt, mens det i et annet felt er fri bane, har man ikke god nok trafikkflyt.