Enigheten sprakk om Forus-planen: – Vil fylkeskommunen være en bedre forhandlingspart for næringslivet? Det er tvilsomt

Av

Kommunedirektøren anbefaler nå at planen vedtas som en regional plan. Det betyr at fylkeskommunen overtar. Det er ikke nødvendigvis det beste for næringslivet.