Rushtidsavgift, bomprotest og et helt nytt maktbilde i Sola

2019 var året da folket fikk nok, ikke bare i Sola, men også i en rekke av landets byer og kommuner.