Innstiller X50-ruter

Av

X50 innstilles fra Stavanger til Sola om morgenene og fra Sola om ettermiddagene.