SØRABYGDA: «Nergangshålå» i steinbruddet under Vigdel fort har fascinert lokalbefolkningen i generasjoner. Allerede i 1930 stilte man spørsmål på spalteplass i Stavanger Aftenblad hvorvidt grotten kan ha vært bolig for steinaldermennesker, og kjennskapen til grotten skal etter sigende strekke seg langt lenger bak i tid enn 30-tallet.

I 1940 var det av åpenbare grunner ikke lenger lett å la seg fascinere av grotten. Frem til 1945 var området nemlig avsperret av okkupasjonsmakten, og etter tyskerne var det norske styrker som skulle bruke kystfortet frem til området ble avhendet og åpnet for allmennheten på 2000-tallet.

Indikasjon på aktivitet

I februar bestemte to arkeologer seg, på oppfordring fra Sola historielag, for å undersøke den toetasjes grotten. Kim Thunheim og Trygve Sikveland Røysland fra Rogaland fylkeskommune tok med seg bøter og spann, spader og annet utstyr og fikk med seg kjentmann Geir Vigdel til å vise dem hvor grotten ligger.

I jordlaget i bunnen av grotten fant de potensielt spennende funn. To biter bergkrystall som ifølge arkeologene virker usannsynlig at skal ha funnet veien ned i grotten på egen hånd. Men det kanskje mest spennende funnet var flere biter med trekull, som har ligget på 20–30 centimeters dybde i jordsmonnet.

– Magefølelsen min sier at dette er fra steinalderen, uttalte Thunheim den gang.

I nærheten av kullbitene fant arkeologene også spor etter brun leire, altså leire som er brent under et bål.

Men så hørte vi lite fra arkeologene.

Har de analysert funnene? Kan de bekrefte eller avkrefte at grotten har vært bolig for fortidens solabu?

I en mail til Solabladet forteller Thunheim at de fortsatt tenker på Nergangshålå med interesse.

– Vi er fortsatt litt i tenkeboksen når det gjelder den hulen. Vi tok ut noen prøver, men har ikke sendt dem til datering enda. Jeg har lyst til å ta en ny runde der inne for å sjekke litt mer nøye og eventuelt finne noe bedre. Kullet indikerer aktivitet, men vi skulle gjerne funnet noen gjenstander som var litt bedre. Vi tar kanskje en tur ut der igjen ved ledig tid i høst eller vinter, skriver han til Solabladet.

Slik så det ut da Solabladet var med på skattejakt i Nergangshålå i februar: