Skateparken er på flyttefot og fjernet fra Stangelandsenteret.

– Jeg vet at denne parken er populær blant ungdommer i Sola og lover at vi etter møtet 14. mars skal jobbe så raskt vi kan med å få på plass en ny park for skaterne våre, sier kommunedirektør Knut Underbakke via kommunens nettsider tidligere denne måneden.

Kommunen sa også at de vil involvere ungdom for å høre hvor de ønsker at den nye parken plasseres. Akkurat dette vektla også Ap-politiker Siv-Len Strandskog da formannskapet behandlet saken.

– Vi kan ikke behandle en slik sak uten å involvere ungdomsrådet. Vi vil at de skal få denne til behandling i sitt møte i slutten av mars. Det er ikke mange på min alder som driver med skating, for å si det slik, sier hun.

Foretrekker sentrumsnær skatepark

Strandskog mener Sande og Joa er lokasjoner som kommunen bør vurdere. Helst så sentrumsnært som mulig. Det er også Høyre-politiker Janne Stangeland Rege enig i.

– Det er ungdom som best kan si hvor de ønsker at denne skal ligge. Det må være tilgjengelig for dem, sier hun.

Hun mener Sande er bedre enn Joa.

– På Sande planlegges det mye utbygging, blant annet Nylundparken. Her ligger også fritidsklubben, og det er kan være fint å ha en skatepark i tilknytning. Joa er vi mer skeptisk til. Det aktuelle området er ganske vindhardt, bemerker hun.