Vil ikke ha fartshumper på Risavika havnering

Dette gangfeltet skal få kraftigere belysning. Flere har ønsket fartshumper her, men det sier kommunen nei til.

Dette gangfeltet skal få kraftigere belysning. Flere har ønsket fartshumper her, men det sier kommunen nei til. Foto:

Risavika Havnering har fått fartsreduksjon, men fartshumper blir det ikke.

DEL

Det er flere, både privatpersoner og bedrifter, som i årenes løp har klaget på trafikken på Risavika Havnering. Det fikk i sin tid kommunen til å si ja til en fartsreduksjon på deler av veien. Dette er veien som snor seg gjennom industriområdet i Risavika, og som strekker seg fra NorSea-basen og videre parallelt med Tananger ring og like ut til Kontinentalvegen.

Mye av havneringen ligger inne i industriområdet, men deler av den ligger også nær bebyggelse, som Estervegen ved Melingssiden og Båtstad. Kommunen har mottatt henvendelser fra naboer som ønsker fartshumper på deler av havnevegen for å øke trafikksikkerheten.

Det sier nå kommunen nei til. Saken er blitt behandlet i trafikksikkerhetsgruppen, der både kommunen, politi og Vegvesenet sitter. Ifølge kommunen viser trafikktellinger at farten er akseptabel, og trafikksikkerhetsgruppen mener fartshumper vil være til ulempe for tungtrafikken.

Derimot foreslår kommunen å intensivbelyse gangfeltet over havnevegen mellom NorSea Group og Halliburton. Dette mener trafikksikkerhetsgruppen vil gjøre ferdselen for fotgjengere tryggere.

Artikkeltags