Er dette ekte helleristingar?

Av

Ein turgåar oppdaga desse avteikningane ved Vigdelstranda.