Denne uken feiret vi den internasjonale kvinnedagen. Det er en ypperlig anledning til å trekke frem kvinnehelse. Gjennomsnittlig levealder for kvinner er lenger enn menn, men kvinner opplever mer sykdom, har flere kroniske lidelser og er overrepresentert i oversiktene over langtidssykemeldte og uføre.

Vi i Høyre mener at underfinansiering av kvinnehelse er deler av forklaringen. Mange kvinner går i mange år med smerter uten å få verken diagnose eller behandling. Mangelen på kvinneforskning kan også gjøre at kvinner ikke får den beste og mest tilpassede behandlingen de kunne ha hatt. Dette må det gjøres noe med.

I tillegg er for stor del av medisinsk forskning rettet inn mot menn. Når medisiner primært er laget for å passe til en mannlig standardpasient, tas det ikke hensyn hormoner, syklus, eller annerledes vekt. Det innebærer at kvinner da får medisin med unødvendig sterk virkning samt unødvendige bivirkninger. Vi trenger et sterkere kjønnsperspektiv i medisinsk behandling. Kvinnehelse må komme høyere på dagsorden og medisinsk behandlingen må bygge på lik kunnskap om begge kjønn.

Høyre vil derfor prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester. Disse tjenestene må tilpasses ut fra kjønn, flere forskningsmidler må spesifiseres til kvinnerelaterte sykdommer og vi ønsker flere pakkeforløp med sømløse og gode behandlingsrutiner for sykdommer som rammer kvinner.