Solaskolen skal være en av de beste i Norge. Det er alle de politiske partiene enige om. Elevene skal føle på mestring og lærerne skal oppleve at de har oss politikere i ryggen. Jeg må si jeg er enig med Opdahl når hun sier at kostnadseffektivitet ikke skal være førende for skolepolitikken i Sola kommune.

Derfor er jeg glad for at våre prioriteringer har viser at kutt og ABE (avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen, red.anm.) ikke er løsningen for våre barn og unge. Tvert imot har prioriteringene våre vært klokkeklare. Hvert år har vi styrket solaskolen, og bare i denne perioden har det vært tilført 46 millioner kroner. Dette betyr ikke at utfordringene i solaskolen ikke er der – tvert imot tar jeg Utdanningsforbundets leders bekymring på alvor.

Jeg observerer også at Høyre (ref. Janne Stangeland) i forbindelse med Opdahls innlegg stiller spørsmål ved hvilke skole vi ønsker for våre unge her i Sola. Om det er en skole med økt vold og trusler, hvor lærerne ikke stilles et minimumskrav i sine undervisningsfag.

Først og fremst må jeg si at vold i skolen er totalt uakseptabelt og vi må gjøre alt i vår makt. Problemstillingen med vold og trusler i skolen er dessverre ikke ny. Trusler og vold er dessverre blitt en del av hverdagen til mange av landets lærere. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kom det frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler, og at det tidligere har vært svært underrapportert.

Regjeringen har også intensivert sin kamp mot vold og trusler i skolen, og inviterte mellom 2017 og 2018 seks kommuner og fylkeskommuner til å ta en lederrolle i arbeidet med å forebygge og håndtere utagerende oppførsel og vold i skolen.

Men ettersom Høyre stiller spørsmålet om hva vi ønsker for våre unge er det rimelig å si at det er å skjerme skolen for kutt – noe vi absolutt har gjort med tilførsel på 46 millioner, i motsetning til deres vesentlig lavere tilførsel forrige periode.

Les også

– Nå er det på tide å prioritere solaskolen!