I snart ett år har vi vært i en helt ekstraordinær situasjon. Arbeidsplasser, skoler og de fleste steder hvor vi liker å samles har vært stengt, enten sammenhengende eller i perioder siden mars i fjor. Vi er mange som ennå venter på bedre tider, et stykke ut i det nye året. Det er fortsatt tøffe tider, og det finnes ingen land som ikke er påvirket av pandemien.

Vårt fremste mål er og har hele tiden vært å unngå en kollaps i helsevesenet og høye dødstall. Norge har blant de laveste smittetallene og de laveste dødstallene. Det er bra, og kontrasten mellom Norge og andre land viser viktigheten av smitteverntiltakene, men også viktigheten av at folk i hele landet faktisk følger råd og anbefalinger som gis.

Selv om vi gjerne skulle ønske at vi slapp å se Bent Høie på alle disse pressekonferansene, har både han og statsministeren ledet oss trygt gjennom krisen. Vi har fått svar på spørsmål, samtidig som det kommer nye formaninger.

Det er lett å kjenne på frustrasjon med alle disse reglene. Vi savner å kunne møtes uten disse begrensningene, og vi savner en klem mer enn noen gang. På tross av dette har Norge vist seg fra sin beste side, og tillitssamfunnet vårt er livreddende.

For Høyre og regjeringen har det vært viktig å begrense følgene av pandemien, både de menneskelige og de økonomiske. Det betyr at vi dessverre har måttet sette begrensninger. Vi er mange som nå savner å samle venner og familie. Vi savner å kunne spise og drikke ute. Vi savner kollegaene våre, lønningspilsen og den daglige praten rundt kaffemaskinen. Vi savner ferier, reiser, konserter, teater og filmopplevelser. Vi savner å møte andre foreldre som også ser barna sine spille kamper. Vi ønsker dem gleden det er, å være i aktivitet sammen med vennene sine.

Vårt mål er at samfunnet skal kunne åpnes så raskt som mulig, men åpningen må skje gradvis og kontrollert. Åpner vi for fort og for tidlig risikerer vi at smitten blomstrer opp igjen og at samfunnet må stenges ned nok en gang, med alle de konsekvenser det får.

Det er for mange som ikke har en jobb nå, og som savner den tryggheten og tilhørigheten en jobb gir. Økonomisk klarer Norge seg tross alt godt, sammenliknet med andre land. Arbeidsledigheten er fremdeles relativt lav, og lavere enn land det er naturlig å sammenlikne oss med. Det er likevel en fattig trøst for alle de som er permittert eller har mistet jobbene sine på grunn av pandemien. Vi kan ikke annet enn å love at det blir bedre igjen. Utrullingen av vaksinene er et lys av håp i enden av den lange tunnelen.

For Høyre er den viktigste jobben å bidra til å skape jobber. I hele landet må vi erstatte de jobbene vi mistet under pandemien. Samtidig har Norge de samme utfordringene som før pandemien. Det er for mange som kan og vil jobbe som står uten en jobb, og arbeidsmarkedet endrer seg raskt. Olje- og gassnæringen er viktig for norsk økonomi, men det er en kjensgjerning at den ikke vil være en like stor motor i fremtiden som den har vært. Elektrifisering, digitalisering og automatisering skaper både utfordringer og muligheter i flere næringer.

Høyres løsning er klar: Vi skal gjøre mer av det som virker. Det betyr et konkurransedyktig skattenivå for bedriftene, slik at det lønner seg for bedrifter å ansette folk og investere i jobber. Vi vil ha enklere regelverk, enklere søknadsprosesser og færre reguleringer. Høyre skal også verne om EØS-avtalen, som flertallet på venstresiden nå vil melde Norge ut av. Det siste vi nå trenger er et norsk Brexit-kaos. Vi skal fortsette å bygge veier og digital infrastruktur i hele landet, og gjøre hverdagen enklere, både for folk og bedrifter.

Det er i dag vi skaper fremtiden, og det kommer en normal hverdag igjen. Vi nærmer oss. Sammen skal vi skape mer, og inkludere flere.