Gå til sidens hovedinnhold

– Vi prioriterer lærere fremfor gratis smoothie i solaskolen

Gratis skolefrokost er en av de store uenighetene mellom partiene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leserbrev: Av og til ser vi at de politiske forskjellene ikke er så store, men ved fremleggelsen av de tre budsjettforslagene i kommunestyret, ser vi klare forskjeller. Den nye posisjonen velger å foreta massive kutt i oppvekstsektoren, mens SV og MDG har råd til alt fordi de innfører eiendomsskatt.

Dessuten har vi forslaget til budsjett som Venstre fremmer sammen med KrF og Høyre. Det er økonomisk bærekraftig og et budsjett som prioriterer forebygging. Venstre prioriterer skolesektoren. Vi skjermer kutt innen oppvekst. I en tid der skolene opplever sin kanskje vanskeligste situasjon noensinne bør man i hvert fall ikke kutte.

Det bør ikke kuttes i hjelpetjenesten, som er de som skal backe opp elevene, skolelederne og lærerne i den situasjonen de nå er i.

Det bør heller ikke kuttes ute i skolene. Gjør man som posisjonen gjør i sitt budsjett, rammer man den tidlige innsatsen og de elevene som kanskje trenger mest oppfølging.

Venstre vil også uttrykke en særskilt bekymring for Sande skole. Der gikk de nylig over til kommunal SFO og må følge de kvalitetskrav vi har vedtatt for bemanning og pedagogisk personale. Det medfører en merkostnad for skolen, og derfor la kommunedirektøren inn over 200.000 ekstra til skolen. Sande skole får ikke avvike fra kommunens vedtatte krav, så når posisjonen kutter over 200.000 til dem, så er det andre tilbud ved skolen som blir skadelidende.

Etter å ha hørt posisjonspartienes innlegg om skolen og skolefrokost, blir jeg fristet til å lansere et nytt skoleslagord: Heller lærere i klasserommene enn smoothie til skolefrokost!

En annen type forebygging som jeg vil trekke frem er Frisklivsentralen. De tjenestene som leveres herfra er forebygging på det aller høyeste og viktigste nivå. Venstre, H og KrF har derfor også sørget for at Frisklivsentralen skal kunne drive videre det gode arbeidet de har gjort opp gjennom mange år. Jeg har vært så heldig å treffe flere av brukerne av sentralen og de er full av lovprisning og mener at de tilbudene de tilbys, er avgjørende for at de klarer hverdagen uten å ha behov for ytterligere bistand fra kommunens øvrige hjelpeinstanser.

Reaksjonene fra innbyggere tilknyttet Frisklivsentralen etter at det kom frem at posisjonen legger ned tilbudet, var entydige. Det advares sterkt mot kuttene. Tilbudet fremheves som unikt. Kompetansepersoner innen feltet mener at kostnaden man senere må ut med fordi man legger ned tilbudet, vil være større enn den økonomiske kortsiktige gevinsten man oppnår.

For Venstre er det viktig at vi bekjemper utenforskap også her i kommunen.

Å forhindre millionkutt i oppvekstsektoren, gjør at vi forebygger utenforskap.

Å forhindre kutt på 700.000 kroner i barnevernet forebygger utenforskap.

Å forhindre nedleggelse av Frisklivsentralen forebygger utenforskap.

Å la alle få tilgang til utstyrsbiblioteket Frilager, forebygger utenforskap.

Kommentarer til denne saken