Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må kutte utslippene – ikke utviklingen

– Historien har vist at vi klarer å skape muligheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt med den evnen, skriver klimagruppen i Sola Høyre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kompetanse på gjennomføring av store, komplekse prosjekt er viktig for realisering av regjeringens Klimaplan frem mot 2030. Omstillingen Norge skal gjennomføre møter vi i aller høyeste grad i Sola kommune som har en stor olje- og gassnæring, jordbruksproduksjon og er et trafikknutepunkt for Nord-Jæren.

Alle må bidra hvis vi skal løse klimautfordringene i samfunnet – og det er viktig for Høyre å gjøre ord til handling uten av vi drastisk kutter i velferd og verdiskaping. Klimaplanen er en tøff, men realistisk plan for omstilling. Den gir konkrete virkemidler til å redusere utslipp fra transport, avfall, jordbruk og industri. Dette er næringer og virksomheter som er sentrale i Sola kommune.

Kompetanse på gjennomføring

Vår region har en unik kompetanse som er viktig for å klare omstillingen til et lavutslippssamfunn. Olje- og gassindustrien har løst store, komplekse utbyggingsprosjekter. Norske oljebedrifter har vært en drivkraft for teknologiutvikling internasjonalt. Denne kompetansen er nødvendig for å klare omstillingen.

Klimaplanen stiller krav, legger til rette for satsing på ny teknologi og gjør det mer lønnsomt å velge klimavennlig. Prinsippet er at forurenser betaler. Et viktig tiltak er at CO₂ avgiften gradvis skal økes til 2000kr/tonnet mot 2030. Det gir næringslivet forutsigbarhet.

Videre må vi utvikle gode løsninger for avkarbonisering ved fangst og lagring av CO₂, samt mer fornybar energiproduksjon. Hvilken teknologi som er den beste til å produsere energi med absolutt laveste utslipp vet vi ikke enda. Det gjøres mye spennende innen for eksempel hydrogen, samt fangst og lagring av CO₂.

Vi må skape robuste løsninger som takler elektrifisering av all transport på vei, sjø og i luften. Vi høster allerede erfaringer fra elektrifiseringsprosjektet Elnett21, der både Risavika Havn og Stavanger Lufthavn, Sola, bidrar sammen med Lyse Elnett, Smartly og Forus Næringspark. Å samarbeide på tvers er noe Solabuen er god på! Historien har vist at vi klarer å skape muligheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt med den evnen.

Nye jobber

Over tid vil olje- og gassindustrien bli en mindre viktig inntektskilde for AS Norge, men vi kan ikke avvikle over natten, slik MDG tar til orde for. Vi skal bruke inntekter, erfaringer og kompetanse til å bygge klimavennlige løsninger. Norge har et lite hjemmemarked, og skal vi lykkes må vi samarbeide, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Ved å bidra med løsninger og kompetanse i internasjonale verdikjeder, skaper vi nye jobber og verdier i et lavutslippssamfunn.

Vi vil påstå at det krever jærsk entreprenørånd og god gjennomføringsevne å gjøre ord til handling. Det har Sola masse av!

Kommentarer til denne saken