- Vi kan ikke se at Corona har store utslag på boligprisene så langt

Av

Det er spesielt situasjonen for norsk økonomi, og i særlig grad arbeidsløshet og permitteringer samt bankenes evne til å yte kreditt, som vil ha en avgjørende betydning på boligmarkedet fremover, skriver daglig leder i DNB Eiendom Sola, Aatle Berge i sin kronikk.

DEL

KronikkEiendom Norge har under Corona-krisa gått til ukentlig oppdateringer av «salg» og «lagt i markedet» om boligstatistikk. Prisutvikling rapporteres som vanlig pr. måned og kommer 3. april. Her er DNBs eiendoms kommentarer til boligmarkedet:

- Selv om det har vært en betydelig nedgang i aktiviteten har boligmarkedet klart seg bedre enn ventet. Det er fortsatt folk på visninger, og vi er positivt overrasket over hvor mange salg det var i forrige uke og ved inngangen til denne uken. Vi ser at det er store geografiske forskjeller. I Oslo er det bra aktivitet, og Bergen og Stavanger holder også trykket oppe. I Trondheim går det litt tregere, og det gjelder også de mindre byene, tettstedene og i distriktet (selv om det også her er store regionale forskjeller).

- På Sola ble det forrige uke lagt ut 16 nye boliger for salg, og solgt 6 boliger. Boligene som ble solgt gikk til fornuftige priser, enten over, til eller rett under prisantydning. Ut ifra hvordan markedet har vært på Sola tidligere, så ser vi at det er færre folk på visning, men likevel kjøpsvillighet på de attraktive objektene. Med nye rutiner på visning for å begrense smitterisiko, så ser vi at det ofte er de mest aktuelle interessentene som tar kontakt, og færre av de «nysgjerrige» interessentene som ville møtte opp på en åpen visning.

- Hvis vi ser på våre tall for omsetningshastighet har den gått noe opp noe for eneboliger og betydelig opp for fritidsboliger, men ned for mindre enheter som leiligheter, rekkehus og tomannsboliger. At det «går tregere» i hyttemarkedet betyr rett og slett at man nå har solgt en og del hytter som har ligget lenge i markedet, og da gjerne til en noe redusert pris, noe som kan være en naturlig reaksjon på de sterke reaksjonene som kom fra myndighetene med nedstengning av hytte-Norge. Vi tror at de tiltakene som nå er gjeldende vil kunne medføre at dette markedet vil fungere bedre fremover.

- Når det gjelder boliger som blir lagt ut for salg er aktiviteten tilnærmet identisk med samme uke i 2019, men antall oppdrag inn til oss har gått ned den siste tiden. Det betyr at vi forventer at aktiviteten i boligmarkedet vil gå noe ned den nærmeste tiden.

- Vi kan ikke se at Corona har store utslag på prisene i egen portefølje så langt, selv om vi ser at det nå er noen flere boliger enn tidligere som selges under prisantydning. Det er derfor lite som tyder på noen dramatisk prisnedgang når prisutviklingen bli lagt fram 3. april. På lengre sikt kan vi vente oss større utslag om corona-krisen vedvarer. Det er spesielt situasjonen for norsk økonomi, og i særlig grad arbeidsløshet og permitteringer samt bankenes evne til å yte kreditt, som vil ha en avgjørende betydning på boligmarkedet fremover.

Artikkeltags