LESERBREV: Venstre heier på frivilligheten. Vi er helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats for sine lokalsamfunn. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer mangfoldig kulturtilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft.

De siste årene har Venstre i regjering bidratt til et solid løft for ordningen med momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Ordningen er på kort tid blitt den største tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger i hele Norge, og det er en ubyråkratisk ordning som løfter de frivillige kreftene.

Det var overraskende da Arbeiderpartiet i et leserinnlegg sist uke kritiserte ordningen for ikke å ha kommet langt nok. Da de rødgrønne styrte (Ap, Sp og SV) før regjeringsskiftet i 2013 ble det delt ut 620 millioner kroner i momskompensasjon, og i alle årene fikk de frivillige mindre enn 50 prosent av det de søkte om. Dette har Høyre, KrF og Venstre greid å snu trenden på. I 2018 fikk mottakerne 74,5 prosent av godkjent søknadssum, i 2019 fikk de utbetalt 80 prosent, og i 2020 fikk de utbetalt 81 prosent av godkjent søknadssum.

I år er ordningen ytterligere styrket og vi deler ut hele 1800 millioner kroner gjennom ordningen, omtrent tre ganger så mye som da Arbeiderpartiet styrte ordningen. Vi opplever at dagens regjeringspartier arbeider godt sammen for å løfte frivilligheten.

Vi ønsker å støtte opp om en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet. For å få til det trenger vi forenklinger og mindre byråkrati, og samtidig ha forutsigbare og gode tilskuddsordninger. Venstre mener at frivillighet er en bærebjelke i samfunnet og kulturlivet, som skaper tilhørighet og styrker den lokale identiteten.

Venstre arbeider for å løfte ordningen med momskompensasjon ytterligere slik at vi får 100 prosent dekning. Vi har vist at vi har løftet ordningen solid i de årene vi har styrt. Venstre heier på frivilligheten. Den beste måten å sørge for gode vilkår for frivilligheten er å stemme Venstre.