LESERBREV: Høyre ønsker at våre tre sykehjem, Tabo, Soltun og Sola, skal bli Livsgledehjem. Derfor fremmet vi forslag om dette i utvalg for levekår. De fleste snakker om viktigheten av aktivitet og en meningsfull hverdag, også for våre beboere på hjem. Vi fikk dessverre ikke flertall for forslaget.

Et Livsgledehjem er et verktøy som hjelper sykehjemmet med å ivareta de sosiale og kulturelle behovene til beboerne sine. Ordningen gir de ansatte verktøy som gjør at de kan jobbe mer systematisk for å skape et mer meningsfullt innhold i beboernes hverdag, der den enkelte beboer skal oppleve mer livsglede.

Livsgledehjem er et langvarig endringsarbeid. Det skal forbedre arbeidsmiljø og gi de ansatte økt stolthet og eierskap til arbeidsplassen. Mange Livsgledehjem opplever redusert bruk av tvang, bedre ernæring til brukerne, nedgang i bruk av medisin, mindre uro, bedre nattesøvn, samt roligere måltider og stell.

Livsglede for Eldre har utviklet og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som startet i Trondheim i 2007. I dag er 89 sykehjem sertifisert og 131 er i prosess med å bli sertifisert. Vi mener Sola kommune bør gå foran, og hjelpe våre tre sykehjem med å bli Livsgledehjem.

Medisinbruk er et tema vi snakker stadig mer om. Livsgledehjemmet i Lund kommune hadde før sertifiseringen et medisinbruk per år på 580.000 kroner. Etter at sykehjemmet ble Livsgledehjem skal kostnadene være redusert til 160.000 kroner per år.

Livsgledesertifisering er en investering som vil være viktig for våre eldre. Vi vil at de som kan og vil skal være i aktivitet og ha gode opplevelser på sykehjemmene. Selv om mye av dette allerede er på plass i Sola, vil en sertifisering sette dette i system og gi våre ansatte et godt verktøy å forholde seg til.

Vi gir oss ikke med dette, og kommer til å stå på for at våre sykehjem en dag blir Livsgledehjem. Både i teori og praksis.