LESERBREV: KrF går til valg med mottoet «Sammen for menneskeverd». Dette er aktuelt som aldri før, og hver stemme til KrF ved valget er en stemme til menneskeverd hele livet.

I partiets program heter det: «Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk.»

En stemme til KrF er et klart nei til utvidelse av abortgrensen. Primært ønsker KrF en ny abortlov som gir barnet i mors liv et sterkere rettsvern, men nå gjelder det å stanse den utvidelse av abortgrensen som kan komme med en rødgrønn regjering.

Derfor er en stemme til KrF ikke bortkastet. KrF er familiepartiet. Kontantstøtten gir mor og far mulighet til mer tid med de helt små barna, hvis de ønsker eller behøver det. Det er ingen motsetning til barnehage.

Men det er bare KrF som kan sikre denne valgfriheten. I regjering har KrF også fått igjennom en betydelig økning av barnetrygden. KrF vil utvide foreldrepermisjonen og gi større valgfrihet og fleksibilitet. Fritidskortet vil sikre barn tilgang til fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt. En stemme til KrF er kort sagt en stemme til mer tid og valgfrihet for familien.

KrF er opptatt av menneskeverd hele livet. Vi vil arbeide for et aldersvennlig samfunn hvor eldre blir sett på som er ressurs, og hvor det legges til rette med nok sykehjemsplasser, gode hjemmetjenester og omsorgsboliger for de som behøver det.

Vi mennesker kan møte mange slags utfordringer i livet, og en stemme til KrF er en stemme til aktiv livshjelp i livets ulike faser, helt til en verdig og naturlig død. KrFs velgere er ikke en ensartet gruppe som mener det samme om alt. Uten KrF hadde vi kanskje ikke stemt på samme parti. Noen er mer konservative enn andre, og noen lener seg mot høyre eller venstre. Men våre verdier forener og samler mange av oss i samme parti; vi står sammen om menneskeverd.

En stemme til KrF er en stemme for de varige og slitesterke verdier som har bygd dette landet. I takknemlighet til vår historie og de grunnleggende verdier vårt land er bygd på, kan vi utvikle et samfunn med åpenhet for tro, og hvor vi fremelsker gjensidig respekt og toleranse på tvers av bakgrunn og mange ulikheter.