LESERBREV: Ufarliggjøringen av cannabis skremmer oss. Det er en klar sammenheng mellom økt tilgang til cannabisstoffer og økt forekomst av psykiske lidelser. I Sør-Rogaland er det om lag 25 mennesker i året som får rusrelatert psykose, fordi de bruker nettopp disse narkotiske stoffene. Om tilgangen øker, vil tallet øke. Det viser internasjonale statistikker.

Dersom rusreformen, slik den er foreslått, vedtas vil besittelse av såkalt mindre mengder narkotika ikke lenger medføre såkalt frihetsstraff. Vet dere hvor mange brukerdoser det er i 10 gram cannabis? – opptil 40 doser.

Det er en kjent sak at for eksempel heroin kan variere veldig i styrke og konsentrasjon. Den utilsiktede konsekvensen blir da raskt at produsentene produsere heroin så høykonsentrert som mulig, slik at man får mest mulig virkestoff inn i hver «strafferettslige kvote. Dette vil igjen føre til økt risiko for overdosedødsfall, som følge av at man bommer på dosen når stoffet injiseres.

Ja, vi vet at Norge allerede ligger høyt på overdosedødsfall. Statistikk viser at de aller fleste som tar overdose er i kontakt med helsevesenet flere ganger samme år. Vi er nødt til å styrke helsetilbudet til denne gruppen. Og det burde ikke være noen debatt om at brukere også kan røyke heroin på sprøyterommene. Vi mener løsningen er en reform med mye sterkere fokus på behandling, ettervern og ressurser til sosial og helsehjelp. Det mangler dokumentasjon på at reformens forslag skal hindre overdoser hos de tunge rusmisbrukerne.

Vi er altså for en rusreform. En reform der vi reduserer stigmaet ved å misbruke narkotika, uten å avkriminalisere bruk og besittelse. Der vi tar vare på de mest sårbare rusmisbrukerne og beskytter barn og unge fra avhengighet.

Norge er blant landene i verden hvor færrest folk bruker narkotika. Dette har vi fått til gjennom forebygging, og det skal vi være stolte av og bygge videre på. Mange oppfatter rusreformen som en legalisering. Dette viser at det ikke holder å si at noe er forbudt – det er konsekvensene som er avgjørende.

Politiet trenger en verktøykasse med virkemidler for å kunne både hjelpe og forebygge, og spesielt for å ta de som tjener på å utnytte andres sårbarhet. En rusreform der politiet mister verktøyene vil få alvorlige konsekvenser.

Ungdom og tunge rusavhengige er helt forskjellige grupper, med ulike behov. Forebyggende arbeid krever andre virkemidler enn det å sikre allerede rusavhengige et verdig liv. Vi må ha mulighet til å både hjelpe de som trenger det og komme med reaksjoner mot dem som ikke følger opp. Regjeringens forslag til rusreform svarer ikke på det. Forhaster vi rusreformen og tar feile grep, står vi i fare for å miste mye på veien, ikke minst fremtiden til dagens barn og unge.