Legevakten venter økt pågang

Husk at du må ringe legevakten før du møter opp med behov for medisinsk hjelp.

Mange arrangementer i Sola og på Nord-Jæren de neste dagene gjør at det er ekstra viktig å huske at du ved behov for legevakthjelp først må ringe 116 117, og ikke møter direkte opp på legevakten. Legevaktsjef Nina Horpestad oppfordrer folk til å passe på seg selv og andre.

– Vi gleder oss over at vi nå kan synge «Tore Tang» sammen med Mods på fullsatt stadion, fly drage på Hellestø eller se en loop på Sola airshow. Men vi ber innstendig om at alle tar vare på hverandre og følger vaktenes og politiets anvisninger på de ulike arrangementene. Det er viktig å drikke nok vann og få i seg mat! Skulle du ha behov for akutt helsehjelp fra legevakt, husk å ringe først. Ikke bare møt direkte opp, sier hun.

Trenger du hjelp med akutt skade eller sykdom utenom fastlegens kontortid, ringer du legevakten på telefon 116 117 (nasjonalt legevaktnummer) for kontakt med legevakten i området du oppholder deg i.

De fleste sykdomstilfeller behandles best av fastlegen som kjenner deg godt og har tilgang til journalen din.

Legevakten kan hjelpe når du:

  • trenger øyeblikkelig hjelp og fastlegen er utilgjengelig
  • trenger medisinsk hjelp på reise innenlands

Hvis det står om liv, ring 113

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og hvis du har disse symptomene:

  • akutte lammelser i ansikt eller arm
  • akutt språkforstyrrelse; finner ikke ord eller utydelig tale
  • plutselig og uforklarlig ustøhet
  • bevisstløshet eller nedsatt bevissthetbrystsmerter i mer enn fem minutterbruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanliguventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme