- Vårt naturmangfold er viktigere enn kortsiktig økonomiske interesser

MDG og Sola SV mener kommunen må planlegge inn vern av naturområder i kommunale planer.