Fra morgenen av avholdes det en fullskalaøvelse for operativ beredskapsorganisasjon hos Risavika Production AS på LNG-anlegget i Risavika.

Øvelsen gjennomføres i samtrening med beredskapsenheter fra lokale nødetater. Øvelsen går ut på å kunne håndtere uforutsette hendelser i anlegget på en best mulig måte operativt og administrativt, i samhandling med nødetatene og andre spesialister, opplyser bedriften.

Øvelsen avsluttes i løpet av ettermiddagen tirsdag.