– Å investere i et nytt helsefremmende varmtvannsbasseng kan på sikt bety økonomisk gevinst

Av

– Flere eldre som skranter vil kunne holde seg i vigør på trivelig vis, bli boende hjemme lenger, og klare seg lenger utenfor institusjon.