– Trening i varmtvannsbasseng bør forbli et tilbud i Sola

Av

Vi håper ikke et politisk flertall velger en løsning som fratar brukerne av varmtvannsbassenget et helsefremmende tilbud de trenger.