Tradisjonen tro skal elever på Sola videregående skoler kaste seg i sjøen i desember.