Danskeferja gikk etterhvert, konsekvensene for fly usikre

Av

Vinden er i ferd med å innta Sola og resten av vestlandet. Det er ennå uvisst hvile konsekvenser det vil få for de reisende.