– Uten tredjeslåtten blir det full krise

Av

Bøndene er helt avhengig av en god sisteslått for å klare seg med fôr ut sesongen.