– Vi må ha områdeplan før vi kan si ja til 35 leiligheter her

Av

Politikerne har bestemt at det skal lages en områdeplan for Tananger indre havn. Naboer håper nå den blir laget før planene for utviklingen av Danielsen-tomten blir behandlet.