LESERBREV: Det bygges som aldri før, og flere nye prosjekter er klare for sitt første spadestikk. Men til min overraskelse fortsetter vi å bygge lavt, og vi beslaglegger vi stadig store jordbruksarealer. Å bygge nye enheter i høyt tempo er en nødvendighet med den forventede befolkningsveksten vi har i Sola.

En forventning som raskt kan se annerledes ut så snart det nye SUS (nesten åtte etasjer høyt) blir operativt. Nærmere 8.000 ansatte vil ha sin nye arbeidsplass langs vår nordlige kommunegrense. Fra før av har vi UiS med sine 11.000 studenter og 1500 ansatte som nabo. Så har vi Innovasjonsparken med sine 154 bedrifter og 1300 ansatte. Mer enn 22.000 mennesker har altså et daglig pendlerforhold til dette området.

Mange av disse bor i dag i 3–4 etasjers bygg og rekkehus. Jeg tipper at de fint hadde funnet seg hjem i et 8 – 10 etasjers bygg også.

Så er mitt spørsmål, «når skal vi endelig våge å si ja til å bygge i høyden?». Endelig kan vi i Tananger få fem etasjers bygg. Jeg mener at alle disse bygningene kunne ha minst 2–3 etasjer til. Tenk deg den flotte havutsikten alle disse enheter vil få. Og trolig vil penthouse-etasjene slå alle prisrekorder vi hittil kjenner i vår kommune.

Å bygge i høyden fremkaller tydeligvis fremdeles høydeskrekk. Men er det virkelig så farlig? Slik jeg ser det er det veldig mange fordeler med det. Det er miljøriktig.

Høyhus er en god løsningen på regionens framtidige utfordringer. Dyre tomter og tre arbeidsplassintensive områder taler for at det bør være en viktig del av helheten. Hvis det bygges høyere på de rette stedene og på den rette måten, vil dette bidra til å løse regionens kommende boligmangel og samtidig gjøre Sola til et enda bedre sted å bo. Flere studier viser at de tettest befolkede byene er også de mest klima- og miljøvennlige. Dette skyldes i korte trekk bedre energiutnyttelse mellom boenhetene, kortere avstander til kollektivtransport og arbeid og høyere tomteutnyttelse. Høyhus legger minst beslag på areal per innbygger, fører normalt til færre biler per innbygger og lavere utslipp av klimagasser per innbygger.

Å tilpasse regionens boliger til befolkningens behov er en vanskelig prosess. Det må bygges boliger der noe skjer og i nærheten av arbeidsplassene, det må fortettes både oppover og bortover, og det må satses tungt på kollektivtransport.