Utbyggere på Jåsund etterlyser barneskole: - Kommunen har sviktet sin del av avtalen

"I 2019 endte det med at skolebygging på Jåsund ble tatt ut av kommunens planer. Tilbake sitter skuffede beboere på både Myklebust og Jåsund, og vi som utbyggere mener at kommunen har sviktet sin del av avtalen", skriver Selvaag Bolig i et brev til kommunen.