I innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité får forsvarsavtalen støtte fra alle partier unntatt SV og Rødt. Det er i tillegg ventet at MDG, som ikke er representert i komiteen, vil stemme imot når saken kommer til behandling i plenum.

Avtalen sikrer Norge et mer forpliktende samarbeid med USA, påpeker Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Åsmund Aukrust.

– Det er bra, for Norge er helt avhengig av utenlandsk hjelp i krise og krig, sier han.

Rødt mener derimot at avtalen bryter med den norske basepolitikken.

– Rødt mener det er helt feil å vrake basepolitikken, som har gitt Norge trygghet gjennom 70 år gjennom svært skiftende sikkerhetspolitiske omstendigheter, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Dette avvises av Aukrust.

– Tvert imot står det veldig klart i avtalen at norsk basepolitikk ligger fast, sier han.

Bakteppet er baseerklæringen fra 1949, som fastslår at Norge ikke vil «åpne baser for fremmede makters stridskrefter» på norsk jord i fredstid.

I den nye forsvarsavtalen går Norge med på å opprette fire såkalte omforente områder Sola, Evenes, Rygge og Ramsund der USA får bruksrett og uhindret tilgang. Det åpnes også for å opprette flere slike omforente områder i framtida.