Ukis er samskapingsprosjektet der ungdom bestemmer aktivitetene og som står på både planleggings- og arrangørsiden. Målet er en årlig ungdomsfestival og et levende kulturhus full av ungdom. I år måtte festivalen, kalt Solakonferansen, avlyses på grunn av smitteøkning. Denne planlegges i stedet i mai neste år.

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Organisasjonen deler årlig ut priser til lokale foreninger, klubber eller lignende som utmerker seg i ulike kategorier. Det skal i år deles ut vinnere i tre kategorier; årets fritidsklubb/ungdomshus, årets ungdomsmedvirkere og årets prosjekt/arrangement.

Ukis, som står for Ung kultur i Sola, er trukket ut som en av tre finalister til prisen for årets ungdomsmedvirkere. Det er Trine Røyrhus Ottosen i virksomhet fritid som leder Ukis. Sammen med ungdom har de etablert et møtested der ungdom selv velger og driver aktiviteter.

Ansvar gir frihet

Isabella Ross Molnes, Birk Christensen og Helene Linnestad Larsson i ungdomsrådet i Sola forteller at prosjektet baserer seg på medvirkning der ungdom selv må bidra og lede.

– Det er kjekt at de stoler på oss og gir oss tillit. Vi får ansvar og det vil også komme til nytte i arbeidslivet, sier Isabella.

– Å få ansvar gir oss frihet og erfaring. Det er veldig kjekt, supplerer Birk.

Representanter fra Ukis har vært på flere studieturer og konferanser, både i Drammen, Oslo og Lillehammer for å lære av andre. Ungdommene forteller at det ga stor motivasjon.

– Noe av det vi er opptatt av er et sted å være, som på en måte er vårt. Vi har fått lov til å innrede en del av kafeen i kulturhuset, og her samles vi mye. Vi får også være med på møter sammen med ledergruppen på kulturhuset og opplever å bli hørt når vi har innspill til hva vi ønsker, forteller Isabella Ross Molnes.

Ungdom og fritid annonserer hvem som vinner prisen senere i november.