– Vi har gått gjennom svarene, og vi er positivt overrasket, sier leder i ungdomsrådet, David Mousavi.

Han forteller at medlemmene i ungdomsrådet hadde sett for seg at det ville være en god del elever som ikke var fornøyd med seksualundervisningen.

– Vi hører jo flere som sier at de ikke fikk så mye ut av den og at den ikke var så nyttig. Vi ville finne ut om det stemte, sier han.

Sammen med nestleder i ungdomsrådet, Isabella Victoria Ross-Molnes, forteller han at svarene viste noe annet.

– Det er bra at elevene melder at de følte de lærte noe og at det var nyttig, sier hun.

– Dette er en gladsak, og vi er glade for at skolene i Sola gir en god seksualundervisning.

Fornøyd med tilbakemeldingene

Seksualundervisningen på ungdomstrinnet tar for seg et bredt spekter av temaet. Her snakkes det blant annet om seksuell trivsel, kroppen, kjønn og identitet, samtykke, voldtekt og prevensjon.

– Svarene vi fikk inn viser at et stort flertall av elevene syntes diskusjonene var gode og at de fikk noe ut av det. Dette er viktige emner, og det er kjempebra at skolene i Sola gir en god seksualundervisning, mener David og Isabella.

Ungdomsrådet har også tidligere benyttet seg av spørreundersøkelser for å få unges mening. I 2020 spurte ungdomsrådet elever om rasisme. Svarene de fikk inn viste at ti prosent av ungdomsskoleelevene sier at de har opplevd å bli utsatt for rasisme det siste året. 30 prosent sier de kjenner noen som er blitt utsatt for rasisme. Ungdomsrådet satte da søkelys på hverdagsrasisme og hvordan en kan bidra til å skape et mer inkluderende samfunn.