Flertallspartiene setter av seks millioner kroner til å bygge om hovedetasjen i gamle Dysjaland skule til fritidslokale for FeelGood Dysjaland. Kommunedirektørens forslag var å utsette dette til 2024. Da reagerte ungdommene som bruker fritidsklubben. Det ville nemlig bety at de vil stå uten et sted å være mens byggingen pågår. Nåværende lokaler i Dysjalandshallen må stenges på grunn av dårlig inneklima.

Politikerne fremskyndet prosjektet, men halverte budsjettet fra tolv millioner kroner til seks millioner kroner. Nå er det høyst usikkert om det er mulig å bygge om gamleskolen for denne summen. Som Solabladet har skrevet om flere ganger tidligere vil det blant annet kreve omfattende brannsikring dersom denne bygningen nå skal bli et flerbrukslokale.

– Enormt viktig for ungdom

Mandag hadde ungdomsrådet møte, og denne saken ble livlig diskutert. Leder David Mousavi forteller at det var full enighet om at dette er en svært viktig sak for ungdommene i sørabygda.

– For veldig mange ungdom er fritidsklubben viktig. Her møter man venner og får nye venner. Å bli gammel nok til å kunne gå på fritidsklubben er noe mange gleder seg til, og det vil være veldig leit om flere kull nå ikke får denne muligheten, sier han.

FeelGood Dysjaland - dette er saken

I 2021 presenterte ungdomsrådet sitt ønske om å bygge om gamle Dysjaland skole til fritidslokale etter som nåværende lokaler i Dysjalandshallen både er for små og har dårlig inneklima. Politikerne satte av seks millioner kroner til dette. Utfordringen er at den gamle bygningen må brannsikres med egne brannceller for å imøtekomme kravene som ligger i å bli et flerbrukslokale. Kommunedirektøren kom tilbake til politikerne med beskjed om at dette ville koste tolv millioner kroner. Da politikerne tidligere i november presenterte sine budsjettforslag hadde flertallspartiene Ap, Frp, Sp og KrF kun satt av seks millioner kroner. Nå er det usikkert om ombyggingen lar seg gjennomføre.

Alva Steen Dokka går på Dysjaland skule og sitter i ungdomsrådet. Hun går på FeelGood og kjenner mange som bruker det regelmessig.

– For oss som kom fra Håland skole var det også en viktig plass der vi ble kjent med dem som gikk på Dysjaland. Det skaper samhold og vennskap mellom ungdom, sier hun.

Redd for å miste et viktig tilbud

Hun legger til at fritidsveilederne der er flinke på å se ungdommene og la dem medvirke. Aktivitetene der er det ungdom selv som skaper og driver.

– Her kan en gjøre nesten hva som helst. En møter venner og har et kjekt sted å være i nærmiljøet der en bor, sier Alva.

Hun mener at for mange er det ikke det samme å måtte dra inn til Sola for å gå på fritidsklubben der. Det er også David enig i.

– Det er viktig at dette tilbudet finnes også på Dysjaland. Vi er bekymret for at et godt fritidstilbud som er blitt bygget opp vil forsvinne dersom det blir lagt ned mens det bygges om. Det snakkes om to år uten et tilbud. Det er lenge for ungdom, sier han.

Alva påpeker at FeeGood samler ungdom i sørabygda, ikke minst dem som ikke er med i Havdur, eller andre organiserte foreninger.

– De som jobber her passer på at alle inkluderes. Det vil være veldig synd om det nå blir noen år der det ikke er et slikt tilbud, sier hun.

Ber politikerne revurdere

Ungdomsrådet ber nå politikerne om å revurdere.

– Vi ønsker at kommunestyret igjen skal vurdere å innvilge et tilstrekkelig beløp til å renovere gamleskolen til fritidsklubben fortløpende, eller sikre at det finnes et annet tilfredsstillende lokale for ungdom mens FeelGood er stengt, lyder vedtaket som ungdomsrådet ble enige om denne uken.

– Vi ønsker altså at ombyggingen til nytt fritidslokale kommer i gang raskt, eller at det kompenseres med et alternativt lokale imens, sier David.

Les også

– Enkelte investeringer kan ikke utsettes. Konsekvensene er for alvorlige

For ungdommene er den største bekymringen at det trekker ut i tid, eller ikke blir noe av.

– Dette er veldig viktig for ungdomsmiljøet i sørabygda. Alternativet er nok at flere sitter mer alene, sier Alva Steen Dokka.