LESERBREV: Alle elever er inne i skoleår nummer to der isolasjon, og sosial avstand er de viktigste undervisningsprinsippene. Mange gleder seg fremdeles til å gå på skolen, men korona, hjemmeskole og sosial distansering har også skapt store utfordringer for mange elever. UngData-undersøkelsen fra 2020 viste at mellom 15–21 prosent av all ungdom hadde psykiske helseplager. Det er liten grunn til å tro at et år med sosial avstand har gjort denne situasjonen noe lysere.

De som før opplevde ensomhet blir enda mer utenfor når man blir tvunget til å bare velge seg ut noen få nærkontakter. Ungdom som føler at de ikke får innpass, vil ofte føle seg ensomme.

Derfor er det viktig for Unge Høyre, som ungdommen sine representanter, å peke på behovet for enda enklere tilgang til helsesykepleiere. Ungdom som sliter trenger å kunne snakke med noen på kort varsel. For å få hjelp er det avgjørende med en god skolehelsetjeneste som har tid til hver enkelt elev. Da er det å ha en helsesykepleier tilgjengelig i skoletiden gull verdt. Unge Høyre ønsker også at skolehelsetjenesten skal få mulighet til å henvise elever direkte til psykologspesialist innen tre uker. Det er også viktig å kunne ha tilgang til ungdommens helsestasjon uavhengig av hvilken del av kommunen du bor i.

Videre vil vi at lærere skal få opplæring i å se faresignalene på psykiske lidelser og at det også skal bli enda enklere å komme i kontakt med skolehelsetjenesten via digitale løsninger.

Gjennom å arbeide forebyggende, avdekke psykiske vansker hos ungdom på et tidlig stadium, samt gi nødvendig helsetilbud til dem som sliter psykisk, vil man fremdeles kunne ha en skole for alle og sikre at ingen faller utenfor.