I løpet av natten har noen knust ruter og tatt seg inn i flere parkerte gravemaskiner langs Tanangervegen. Det er stjålet GPS-skjermer og satelittmottakere fra anleggsmaskinene.

De parkerte gravemaskinene sto langs Tanangervegen der det jobbes med å utvide veien med to felt pluss gang- og sykkelvei mellom Sola skole og Kontinentalveien.

Politiet har vært på stedet og foretatt en åstedsundersøkelse. Det er Bjelland som er entreprenør på strekningen.

Det er ikke lenge siden også Stangeland Maskin opplevde lignende. Også da var det satelittmottakere og GPS-skjermer som var blant det som tyvene tok med seg. Dette skjedde fra anleggsområdet på Grannes/Ullandhaug.