På få år har Sola turn vokst med flere hundre medlemmer. I dag er de over 1500 i alle aldre – og har dessverre mange på venteliste. I 2019 åpnet den splitter nye Fjogstad Hus turn arena etter bare ni måneders byggetid. Den ga foreningen mulighet til å ta inn flere medlemmer og samtidig øke sitt tilbud. Den satte også Sola på turnkartet i Norge og muliggjorde nasjonale mesterskap og sommerleiren Camp Sola, der turnere fra mange steder i landet blir kjent og skaper et samhold og en læringsarena. Løftet har gitt resultater både i form av mesterskspsmedaljer, men også i bredden. Turnforeningen har evnet å ta vare på - og ha ambisjoner - for hele bredden.

Sola turn har grepet mulighetene den nye hallen ga godt – så godt at den allerede er for liten. Turnforeningen har hatt ventelister en god stund nå, og partiene er igjen spredt på gymsaler og haller rundt om i Sola. Det er ikke plass til alt i de to hallene de har.

Derfor vil de rive den gamle grå turnboksen fra 60-tallet og føre opp en erstatningshall. Det blir en treningshall som vil gi turnen rommet de trenger på kort sikt – og å kunne vokse i. Sola turn er klar til å gå i gang og har sin del av finansieringen på plass. Nå avhenger alt av kommunen – og politikernes velvilje.

Den var betydelig da Fjogstad Hus turn arena skulle bygges. Politikerne skjønte behovet og satte av sin del av pengene. Behovet er i dag det samme som den gangen, men tilskuddet sprenger grensene som politikerne har satt. Det førte til at de folkevalgte i mai oppjusterte sin maksgrense til åtte millioner kroner med mulighet for «noe mer».

Da var det anslått at kommunen sin del av finansieringen av erstatningshallen var 9,5 millioner kroner. Nå har derimot prisene økt, og en erstatningshall vil nå koste drøyt 40 millioner kroner. Det betyr at kommunens del av tilskuddet blir cirka tolv millioner kroner.

Politikerne i utvalg for oppvekst og kultur får fremlagt kostnadsøkningen, og kommunedirektøren mener det bør settes av inntil åtte millioner kroner. Det er altså fire millioner kroner mindre enn det som vil utgjøre kommunens ene tredel.

En rekke idrettsanlegg er bygget etter denne tredelingsmodellen, som kommunen har adoptert til Solamodellen. Den består av et kommunalt tilskudd, spillemidler fra staten og klubbens egne midler; en tredel hver. Politikerne har gjentatte ganger hyllet denne måten å få realisert idrettsanlegg på og sagt at det er en vinn-vinn situasjon for alle parter og at det har gitt Sola flotte anlegg som er billige for kommunen. Alternativet ville vært at kommunen måtte bygge idrettsanleggene.

Nå står det om fire millioner kroner. Spørsmålet er om det er innenfor «noe mer»-vedtaket som ble gjort i mai, eller om dette vanskeliggjør investeringen som Sola turn er utålmodig etter å komme i gang med. Realiteten er at det er blitt dyrere å bygge, noe også de neste i rekkene som vil realisere sine anlegg vil måtte forholde seg til.

Når Sola turn får ny treningshall kan klubben ta inn medlemmer fra ventelistene og komme i gang med de mange planene de har. Disse gjelder i stor grad bredden. Turnforeningen har også planer om tilbud for ungdom der en bare kan komme og henge, trene litt, eller være sammen med venner.

Når Sola turn får ny treningshall samles partiene igjen under egne tak, og det frigir mye halltid for andre klubber. Det bør være et tungtveiende argument, slik det også var sist turnforeningen bygde hall. Ikke minst vil det bli viktig når Solahallen skal rives og kommunen mister en treningsflate.

Turnens nye hall skal etter planen stå ferdig neste år. Men det er politikerne som nå avgjør om de siste millionene er verdt løftet som Sola turn vil ta. Kanskje ser de at turnens planer om erstatningshall er en ønskesituasjon for kommunen.