Inntektene til Kongeparken har auka sidan 2016. Men utgiftene har vekse endå meir

Frå 2016 til 2018 har inntektene og besøkstala peika oppover for Kongeparken. Samstundes har det samla økonomiske resultatet har gått nedover.