Staten tilbyr bøndene én milliard

Av

Bøndene ba om økte statlige bevilgninger på 1.426 millioner kroner. Staten sitt tilbud er på 1000 millioner kroner.