Traktor sperrer all innkjøring til Tjørhomfjellet hyttefelt og skisenter

Hytteeiere på Tjørhomfjellet i Sirdal har satt inn ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte seg mot uvedkommende.