Nattarbeid tok søvnen <br>fra naboene på Sømme

Av

Nattarbeidene i Sømmevågen er stanset.