Departementet vil ha <br>TKV som pilotprosjekt

Av

Samferdselsdepartementet ber Vegvesenet og lokale myndigheter om å finne ut hvordan prosjektet kan planlegges kjappere.