Så mye har trafikken økt på Sentrumsvegen etter at rushtidsavgiften kom

Statens vegvesen teller trafikken inn mot Solakrossen ved Arabergvegen. Dette viser tallene nå, i overkant av et år etter at de nye bomstasjonene ble slått på.